Zemřela prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí paní profesorky Olgy Švestkové. Dovolujeme si za Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky vyjádřit upřímnou soustrast s jejím odchodem…S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí paní profesorky Olgy Švestkové.

Dovolujeme si za Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky vyjádřit upřímnou soustrast s jejím odchodem. S paní profesorkou jsme se setkávali nad tématem Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, kterou přeložila do českého jazyka společně s panem profesorem Pfeiferem. Angažovala se rovněž v oblasti lékařské terminologie a nástrojů pro posuzování funkčního stavu.

Pravidelně přednášela na naší konferenci KlasifiKon a její zápal pro věc, činorodost a energie se kterou se angažovala nejen v oblasti rehabilitační medicíny byly inspirující a zavazující pro její okolí.

Paní profesorka nám bude chybět nejen jako odborník ale i jako vzácný člověk.


prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel 

19. 12. 2018