Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.


Hlavní změnou v organizaci sběru dat NOR je ukončení předávání údajů do NOR prostřednictvím územních pracovišť NOR po okresech podle místa trvalého bydliště pacienta. Nově je, s ohledem na platnou legislativu o ochraně osobních údajů, možné předávat údaje pouze za pacienty vlastního poskytovatele zdravotních služeb. Není přípustné zadávání údajů o novotvarech za jiného poskytovatele, pokud se pacient s novotvarem nestal (alespoň konsiliárně) také pacientem poskytovatele zdravotních služeb, který údaje do NOR předává.

Redukované údaje z původního hlášení novotvaru (údaje o primární léčbě, sledování stavu novotvaru a úmrtí pacienta) budou centrálně doplňovány z datových zdrojů, které jsou nově k dispozici v rámci Národního zdravotnického informačního systému (Národní registr hrazených zdravotních služeb – data pojišťoven, data z IS LPZ). Nebude tedy nutné je duplicitně samostatně sledovat a sbírat v rámci hlášení do NOR.

Údaje je možné předávat dvěma způsoby. Přímým zápisem do aplikace NOR pod uživatelskou rolí Odborník zdravotnického zařízení. O tuto roli je možné zažádat prostřednictvím žadatele daného poskytovatele. Pokud nevíte, kdo je žadatelem za vaše zařízení, obraťte se na helpdesk ÚZIS na tel. 222 269 999. Odkaz pro vstup do registru.

Druhou možností je údaje předat datovou dávkou generovanou z informačního systému poskytovatele (specifikace rozhraní a datové dávky).

Údaje předané datovou dávkou je následně možné upravit / doplnit přímo v aplikaci NOR pod uživatelskou rolí Odborník zdravotnického zařízení.

Povinnost předávat údaje o nově zjištěných novotvarech do NOR platí od 1. 1. 2019 také pro pracoviště oboru patologie a cytologie. Tato pracoviště nepředávají údaje na žádném zvláštním formuláři, ale předávají kompletní původní výslednou zprávu o výsledku vyšetření patologem/cytologem. Datové rozhraní pro předávání údajů pracovišti oboru patologie / cytologie je součástí standardu DASTA 4 (http://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBGA.htm).

Pro novotvary diagnostikované do 31. 12. 2018 platí původní metodika NOR a jsou sledovány jako doposud na územních pracovištích NOR podle okresu trvalého bydliště pacienta.

Případné dotazy směřujte na Mgr. Radku Kremerovou, e-mail radka.kremerova@uzis.cz, tel. 224 972 802.

11. 1. 2019