Pozvánka na Kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.

 22. 1. 2019, 17:05

Cílem kurzu je seznámit frekventanty s novým klasifikačním systémem CZ-DRG a správným užitím souvisejících metodických materiálů. Předpokládaným výsledkem je zvýšení kvalifikace profesionálů v oboru kódování a implementace výstupů projektu DRG Restart do praxe.

Upozorňujeme, že kurz je zaměřen na pracovníky se znalostmi obsahu pravidel MKN-10 a aktuálně platných metodik k DRG. Úroveň znalostí by měla zahrnovat klinickou terminologii, obsah a pravidla Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) minimálně v rozsahu e-learningového kurzu https://www.uzis.cz/publikace/mkn-10-interaktivni-vyukovy-program.

Kurz je určen:

  • pro lékařský zdravotnický personál, spadající pod zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (zákon o lékařských zdravotnických povoláních);
  • pro nelékařský zdravotnický personál, spadající pod zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních);
  • pro technickohospodářské pracovníky (THP).

Kurz probíhá pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR.

Na kurz je možné se přihlašovat prostřednictvím webových stránek IPVZ: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2380.

Pro bližší informace či dotazy se obracejte na emailovou adresu petra.kralova@uzis.cz.

 

22. 1. 2019