Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference

Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.


Pro vás, kteří jste se konference nemohli zúčastnit i pro vás, kteří si ji chcete připomenout, jsme připravili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON.

Konference se konala ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 v Praze a organizovalo ji Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. 

Z konference jsme zpřístupnili velké množství materiálů.

Na webu konference, webu Národního screeningové centra a webu ÚZIS ČR najdete Zprávu z konference s videoreportáží a prezentacemi ke stažení, řadu rozhovorů s významnými představiteli našeho zdravotnictví a zahraničními hosty o současných screeningových programech, jejich výsledcích a perspektivách a také rozhovory s garanty nových pilotních projektů časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem a nyní i nesestříhané audiovizuální záznamy všech přednášek.   

Hlavními úkoly konference Prevon byla diskuse nad aktuálními výsledky, odhalování možných bariér pro pacienty, a možností optimalizace, zvýšení účinnosti i nákladové efektivity stávajících screeningových programů onkologických onemocnění na straně jedné a představení pokroku v realizaci pilotních projektů Národního screeningového centra na straně druhé.  

19. 2. 2019