Veřejná zakázka – telekomunikační služby GSM

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Telekomunikační služby GSM“.  Nabídky se podávají písemně a na CD nosiči, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj. „Telekomunikační služby GSM“  NEOTVÍRAT.


Nabídky podávejte v termínu do 22. 9. 2016 do 9,00 hod. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě a na CD nosiči na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Podatelna Ministerstva zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  – přízemí budovy vlevo

Úřední hodiny podatelny pro podání nabídek:

Pondělí: 7:45 – 16:45

Úterý:     7:45 – 15:30

Středa:   7:45 – 16:45

Čtvrtek:  7:45 – 15:30

Pátek:    7:45 – 15:30

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

K rukám: JUDr. Richarda Galušky

Dodatečné informace: JUDr. Richard Galuška – tel.: 224 972 112, e-mail: richard.galuska@uzis.cz

13. 9. 2016