Veřejná zakázka – evaluace projektu Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na Evaluaci projektu „Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity“. 


Nabídka se předkládá v listinné podobě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem veřejné zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy.
Obálka s nabídkou musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena zřetelným nápisem:

Veřejná zakázka
Evaluace projektu „Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)“ 
NABÍDKA – NEOTEVÍRAT

Nabídky podávejte v termínu do 13. 2. 2017 do 10,00 hod. pouze v listinné podobě na adresu:

Podatelna Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01) – přízemí budovy vlevo

Úřední hodiny podatelny pro podání nabídek:

Pondělí: 7:45 – 16:45

Úterý:     7:45 – 15:30

Středa:   7:45 – 16:45

Čtvrtek:  7:45 – 15:30

Pátek:    7:45 – 15:30

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

K rukám Alexandry Slípkové

Dodatečné informace: Alexandra Slípková – tel.: 224 972 151, e-mail: Alexandra.Slipkova@uzis.cz 

1. 2. 2017