Veřejná zakázka – Audit SW a vypořádání nálezů

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Audit SW a vypořádání nálezů“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj. Neotevírat - Výběrové řízení „Audit SW a vypořádání nálezů“.


Nabídky podávejte v termínu do 28. 6. 2017 do 9,00 hod. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní oddělení
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až čtvrtek: 8:00 – 15:30

Pátek: 8:00 – 14:00

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

K rukám: Richarda Galušky

Dodatečné informace: JUDr. Richard Galuška, tel. +420 224 97 2112, e-mail Richard.Galuska@uzis.cz

14. 6. 2017