Veřejná zakázka – služby na servis registrů a souvisejících systémů provozovaných ÚZIS ČR

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Služby na servis registrů a souvisejících systémů provozovaných ÚZIS ČR“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj. Neotevírat - Výběrové řízení „Služby na servis registrů a souvisejících systémů provozovaných ÚZIS ČR“


Nabídky podávejte v termínu do 21. 8. 2017 do 10,00 hod. Uchazeč podá nabídku pouze v listinné podobě na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní oddělení
K rukám JUDr. Richarda Galušky
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až pátek: 8:00 – 15:00

Dodatečné informace: JUDr. Richard Galuška, tel.: 420 224 972 112, email: richard.galuska@uzis.cz 

11. 8. 2017