Konference KlasifiKon 2019

Ve dnech 22.–23. října 2019 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, ministryně práce a sociálních věcí ČR, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2019.

 22. 10. 2019  —  23. 10. 2019
 Praha

Hlavním tématem letošního ročníku konference byla Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), od ní odvozené nástroje pro určení disability a další klasifikace a škály popisující funkční schopnosti a soběstačnost.

Konferenci zahájila statutární zástupkyně ředitele ÚZIS ČR Vladimíra Těšitelová a ředitel Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR Srđan Matić.

K tématu užívání i vývoje MKF vystoupili zahraniční experti ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Sítě spolupracujících center WHO pro mezinárodní klasifikace z Itálie, Německa a Jihoafrické republiky. Ve svých příspěvcích shrnuli historický vývoj ICF, základní principy metodiky k hodnocení funkčních schopností osob s disabilitou a poukázali na možné scénáře využití přidružených klasifikačních nástrojů na národní úrovni (Německo, Itálie, Jihoafrická republika).

Odborníci reprezentující širokou škálu vědních oborů přednesli celkem 26 příspěvků, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

  • Klasifikace pro posuzování funkčního stavu a soběstačnosti (MKF/ICF)
  • ICF Core Sets a související nástroje
  • WHODAS 2.0 a další dotazníky funkčního stavu pacientů
  • Přehled a aktualizace mezinárodních klinických klasifikací
  • MKN-11 – přípravy implementace
  • Terminologie a klasifikace vzácných nemocí
  • Kódování zdravotních služeb     

Druhý den konference byl pořádán konferenční workshop zaměřený především na kodéry zdravotních služeb, na praxi a metodiky kódování v prostředí casemixových (sekundárních) klasifikačních systémů a na představní některých prvků nového klasifikačního systému CZ-DRG. Během něj řešeny klíčové problémy, se kterými se v praxi setkávají a potýkají.  

Prezentace, které během konference zazněly, lze stáhnout prostřednictvím pdf formátu. Video reportáž, která obsahuje i rozhovory s našimi zahraničními hosty, naleznete ve spodní části této stránky. Pro všechny, kteří se nemohli konference Klasifikon zúčastnit anebo si chtějí zopakovat některou z přednášek prvního dne, připravujeme webcast z konference.  

Videozáznamy přednášek

...jsou k dispozici v konferenční sekci webu.

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) ve světě

MKF v České republice

Nástroje související s MKF, sběr dat o disabilitě

Ostatní klinické klasifikace a terminologie

Postkonferenční workshop

Minulé ročníky KlasifiKonu

15. 11. 2019