IV. ročník sympozia Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Dne 8. 11. 2019 proběhl IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 232 pasivních i aktivních účastníků včetně významných zahraničních hostů.

 8. 11. 2019
 Brno

Odborný garant akce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Hlavní organizátor:

 • Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR)
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU)

Spolupořadatelé a odborné zajištění:

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
 • Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)
 • Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Datum konání: 8. 11. 2019
Čas konání: 9.00–17.00
Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Vědecký a organizační výbor:

 • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
 • PhDr. Petra Búřilová, BBA
 • Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
 • PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
 • Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
 • Mgr. Michal Pospíšil
 • PhDr. Simona Saibertová

Zvaní zahraniční řečníci:

 • Maarit Ahtiala, RN (Turku University Hospital, Finland)
 • Irena Pukiová (Oxford University, United Kingdom)

Prezentace zahraničních účastníků budou konsekutivně tlumočeny.
Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázi WoS a SCOPUS.
Konferenční poplatek: 600 Kč

12. 11. 2019