Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.


Zobrazit publikaci

12. 9. 2019