Opravy MKN-10 ve vydání z 30. září 2019

Opravy ve vydání strukturovaných podkladů českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10) z 30. září 2019. Strukturované podklady je možné stáhnout na stránce MKN.


Soubory:

  • 01_MKN10_5E_2019.csv
  • 02_Tabelární část - seznam názvů položek.csv

Opravy:

1)  Oprava názvu kódové položky u položek v následující tabulce. Chybou skriptu přenášejícího názvy do číselníku u dlouhých názvů položek došlo k chybám.

A02.1 Salmonelová sepse

A28.8 Jiné určené bakteriální zoonózy nezařazené jinde

B00 Infekce virem Herpes simplex

B00.0 Herpetický ekzém

B05 Spalničky

E30.1 Předčasná puberta

E90 Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde

F00.2 Demence u Alzheimerovy nemoci‚ atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)

F02.4 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)

G02.8 Meningitida při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

G04 Zánět mozku (encefalitida)‚ míchy (myelitida) a mozku i míchy (encefalomyelitida)

G13 Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při nemocech zařazených jinde

G73.1 Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)

H03.0 Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazených jinde

H28.0 Diabetická katarakta (E10–E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)

H28.8 Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde

H58.8 Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde

H81.0 Ménierova nemoc

I48.1 Přetrvávající (perzistující) fibrilace síní

I98.0 Kardiovaskulární syfilis

J99.8 Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde

K87.0 Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde

K93.0 Tuberkulózní onemocnění střev‚ peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)

K93.8 Onemocnění jiných určených orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde

M01.4 Zarděnková artritida (B06.8+)

M01.8- Artritida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

M07.2- Psoriatická spondylitida (L40.5+)

M14.5 Artropatie při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek

M36.8 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde

M49.3 Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

M65.4 Tendosynovitida v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]

M73 Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde

M84.3 Zlomenina z námahy nezařazená jinde

M84.4 Patologická zlomenina nezařazená jinde

N08.4 Glomerulární poruchy při diabetes mellitus (E10–E14+ se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě)

N16.0 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

N16.5 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci (odmítnutní) transplantátu (T86.–+)

N16.8 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde

N29.1 Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

N33.8 Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde

N60 Nezhoubná dysplázie prsu

N74.1 Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)

N74.2 Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+‚ A52.7+)

N74.3 Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)

N74.4 Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)

O97.1 Smrt (matky) z následků nepřímých porodnických příčin

P72.8 Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy

P78.2 Novorozenecká hemateméza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve

T51.0 Toxický účinek etanolu

Y56.0 Lokální antifungální‚ protiinfekční a protizánětlivá léčiva nezařazená jinde

2)  Oprava struktury souboru, neznámou chybou v předchozí verzi došlo k poškození položek Q99 a X62

3)  Oprava formátu datumu u sloupců PlatnostOd a PlatnostDo

1. 10. 2019