Nové datové rozhraní NR-ZP a hlášení nových položek na základě zákona č. 372/2011 Sb.

V části datové rozhraní NR-ZP je zveřejněno nové datové rozhraní platné od 1. 1. 2020. Změny v datovém rozhraní se týkají hlášení od poskytovatelů zdravotních služeb a hlášení členství v profesních komorách.


U poskytovatelů zdravotních služeb jde o hlášení nových položek:

  • druh pracovněprávního vztahu,
  • týdenní pracovní doba.

Od 1. 1. 2020 budou pro poskytovatele zdravotních služeb také nově povinné položky:

  • oddělení,
  • forma,
  • druh péče,

a to vždy pouze v jedné z těchto povinných kombinací

  • oddělení a forma péče, nebo pouze druh péče.

Při vkládání údajů přes webové rozhraní je již možné nové položky doplnit a není nutné čekat až na začátek roku 2020.

4. 10. 2019