Epidemiologie nádorů u dětí a mladistvých na interaktivním webovém portálu

Dovolujeme si informovat odbornou, ale i širokou veřejnost, že na začátku listopadu 2019 byl spuštěn odborný webový portál zabývající se epidemiologií zhoubných nádorů v populaci 0–19 let.


Jedním z hlavních cílů portálu Czech Childhood Cancer Information System je na základě dostupných datových zdrojů informovat odbornou veřejnost o onkologických onemocnění dětského věku a podpořit vzdělávání v této oblasti. Cílovou skupinu tvoří především pediatři, nespecializovaná dětská oddělení zdravotnických zařízení a vědečtí pracovníci, ale i občanské iniciativy sdružující pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Portál přináší základní odborné informace (analýzy a publikace) o jednotlivých diagnostických skupinách nádorových onemocnění dětského věku, jeho součástí je ale i interaktivní analytický reporting, který uživateli nabízí v grafické či tabelární podobě informace o:

  • aktuální epidemiologické situaci dětských onkologických onemocnění v ČR s možností výběru zcela konkrétního onemocnění v rámci Mezinárodní klasifikace pro dětské nádory,
  • dlouhodobém přežití dětských onkologických pacientů.

Přejít na web CCC-IS

4. 11. 2019