Rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRPOT evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT.


Změny platné od 1. 1. 2020:

 1. Položka „UPT dle stáří gravidity“ bude nyní nepovinná. Registr bude akceptovat záznamy, kde bude položka vyplněna i ty, kde nebude vyplněna.
 2. Položka „Indukce potratu nad 12 t. t.“ bude mít nastavenou logickou kontrolu na položku „Stáří plodu v týdnech“ >= 12 t.t.
 3. Položka „Invazivní prenatální diagnostika“ bude mít nastavenou logickou kontrolu na položku „Stáří plodu v týdnech“,
  1. Amniocentóza: Stáří plodu v týdnech > 11 t.t.
  2. Odběr chloriových klků: Stáří plodu v týdnech > 9 t.t.
  3. Kordocetéza: Stáří plodu v týdnech > 13 t.t.
 4. Rozšíření číselníku položky „UPT podle způsobu provedení“:
  1. Farmakologická metoda – potratová pilulka
  2. Indukce potratu (nad 12 t.t.)
  3. intrauterinní zákrok (fetoskopie)
  4. jiný způsob
  5. Chirurgicky – vakuumaspirace
  6. Chirurgicky - dilatace a kyretáž
  7. Abdominální chirurgie

Nové validační kontroly:

243: Stáří plodu /pstari/ musí být > 11, pokud Invazivní prenatální diagnostika /pinprediag/ je 1 – Aminocentéza a Datum potratu >=1.1.2020.

244: Stáří plodu /pstari/ musí být > 9, pokud Invazivní prenatální diagnostika /pinprediag/ je 2 - Odběr choriových klků a Datum potratu >=1.1.2020.

245: Stáří plodu /pstari/ musí být > 13, pokud Invazivní prenatální diagnostika /pinprediag/ je 3 – Kordocentéza a Datum potratu >=1.1.2020.

247: Stáří plodu v týdnech /pstari/ musí být >= 12, pokud UPT podle způsobu provedení /pzpprov/ je 3 - Indukce potratu (nad 12 t.t.) a Datum potratu >=1.1.2020 .

205: Položku Podle stáří gravidity /pstargrav/ je nutné vyplnit, pokud druh potratu /pdrupot/ je 3 – umělý a Datum potratu je < 1.1.2020.

Děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy se, prosím, obracejte na pracovníky pro metodickou podporu pro Váš kraj.

12. 11. 2019