Rozšíření číselníků vybraných položek NRNAR

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 10. 2019 akceptuje modul NRNAR evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 bude provedeno rozšíření číselníků vybraných položek.


Léčba na sále (nlecsal)

 1. O2
 2. PPV (pressure ventilation) (změna názvu z UPV na PPV)
 3. intubace
 4. masáž srdce
 5. léky
 6. CPA
 7. žádná
 8. nepřijetí do péče

Léčba na oddělení (nlecodd)

 1. O2
 2. pouze CPAP
 3. UPV
 4. antenatální steroidy
 5. surfaktant
 6. steroidy pro BPD/CLD
 7. ligace PDA
 8. operace
 9. řízená hypotermie
 10. žádná
 11. antibiotika

Vybrané nemoci a komplikace (nnem)

 1. HIE II. - III. st.
 2. cPVL  
 3. PIVH III. + shunt / PIVH IV. St
 4. meningitis
 5. sepse časná (do 3. dne)
 6. sepse pozdní (po 3. dnu)
 7. ROP III. st.
 8. RDS
 9. BPD (změna názvu z CLD na BPD)
 10. Air-leak
 11. NEC
 12. PDA léčený
 13. PPHN
 14. ARDS (syndrom akutní dechové tísně)
 15. žádná

Příčina úmrtí novorozence (numrti)

 1. hypoxie/IVH (doplněno lomítko a IVH)
 2. infekce
 3. respirace
 4. VVV (změna názvu z VV na VV)
 5. jiné
 6. ukončení IP

Porod kde (nporod)

1. v perinatologickém centru
2. v intermediárním centru
3. v jiném zařízení
4. plánovaně doma
5. jiné okolnosti
6. nalezené v babyboxu (postup a kontroly na zadání dítěte v babyboxu budou zapracované do registru v průběhu roku 2020)

Výživa novorozence při propuštění (nvyziv)

4. parenterální
5. ne - úmrtí po porodu
0. mrtvě narozené dítě
6. výlučné koj. (do 1h)
7. výlučné koj. (po 1h)
8. dokrm umělou (do 1h)
9. dokrm umělou (po 1h)
10. umělá (do 1h)
11. umělá (po 1h)     
12. umělá (nekojeno)

Popis sledovaných jevů v položce „Výživa novorozence“

Z původních 5 položek byl číselník rozšířen o 4 další položky, aby bylo možno zjistit celkový počet novorozenců s časnou iniciací kojení (přiložení do 1 hodiny po porodu). Za každé dítě se provede výběr jednoho kódu, např. v případě dítěte, které bylo při propuštění/překladu dokrmováno umělou výživou, a současně bylo přiloženo do 1 hodiny po porodu, vybere se kód 8.

Výživa novorozence

4. parenterální
5. ne – úmrtí po porodu (dítěti nebyla výživa podána, umírá po porodu)
0. vyplňuje se v případě mrtvě narozeného dítěte
6. výlučné kojení (do 1 hodiny) = kojení při propuštění/překladu jakýmkoliv mateřským mlékem (od matky i z banky mateřského mléka) bez dokrmu, kojení novorozence bylo zahájeno do 1 hodiny (včetně) od porodu
7. výlučné kojení (po 1 hodině) = kojení při propuštění/překladu jakýmkoliv mateřským mlékem (od matky i z banky mateřského mléka) bez dokrmu, kojení novorozence bylo zahájeno po 1 hodině po porodu
8. dokrm umělou výživou (do 1 hodiny) = při propuštění/překladu je novorozenec ke kojení dokrmován umělou výživou, kojení novorozence bylo zahájeno do 1 hodiny (včetně) od porodu; (pokud dokrm podán i jen jednou, nejde již o výlučně kojené dítě a je nutné zadat kód pro dokrm)
9. dokrm umělou výživou (po 1 hodině) = při propuštění/překladu je novorozenec ke kojení dokrmován umělou výživou, kojení novorozence bylo zahájeno po 1 hodině od porodu; (pokud dokrm podán i jen jednou, nejde již o výlučně kojené dítě a je nutné zadat kód pro dokrm)
10. umělá výživa (do 1 hodiny) = při propuštění/překladu je novorozenec krmen výhradně umělou výživou, kojení novorozence bylo zahájeno do 1 hodiny (včetně) od porodu
11. umělá výživa (po 1 hodině) = při propuštění/překladu je novorozenec krmen výhradně umělou výživou, kojení novorozence bylo zahájeno po 1 hodině od porodu
12. umělá (nekojeno) = při propuštění/překladu je novorozenec krmen výhradně umělou výživou, kojení novorozence nebylo vůbec zahájeno

Děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy se, prosím, obracejte na pracovníky pro metodickou podporu pro Váš kraj.

12. 11. 2019