MKN-10 aktualizace 2020

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s účinností od 1. 1. 2020.


Opravy byly provedeny ve všech třech svazcích klasifikace, tedy v Tabelární části, Instrukční příručce a Abecedním seznamu. Zároveň byla provedena i aktualizace Číselníku diagnóz MKN-10 pro použití v Národním zdravotnickém informačním systému.

Kromě ponechání či zrušení dříve zavedených MKN-10 kódů do Číselníku diagnóz, byly přidány doplňkové kódy pro omezení motorických a kognitivních funkcí, pro syndrom diabetické nohy u diabetu a pro rekurentní infekci Clostridium difficile. Také byly přidány kódy s rozlišením stupně obezity podle WHO a kódy pro bližší určení stavu srdečního selhání. Veškerý přehled změn naleznete v rozdílovém souboru.

Na stránkách MKN jsou v elektronické podobě k dispozici aktualizované PDF soubory Tabelární části, Instrukční příručky a Abecedního seznamu, strukturované podklady ve formátu CSV a rozdílový soubor oproti verzi z 1. 1. 2018.

4. 12. 2019