Zadávání dětí z babyboxu do NRRZ-NAR

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali, že v Národním registru reprodukčního zdraví (NRRZ) v modulu novorozenců (NAR) jsme umožnili zadávat děti nalezené v babyboxu. Níže uvádíme seznam povinných položek a pokyny pro vyplňování jednotlivých položek. Dále uvádíme vzorovou dávku pro zasílání tohoto záznamu. Vyplňujte prosím zprávu č. 1.


Děti nalezené v babyboxu

Název prvku Název položky Děti nalezené v babyboxu (pro zprávu č. 1)
nzprava Zpráva číslo A
ncispor Číslo dítěte (chorobopisu) A
     
Identifikační číslo zařízení (IČO/PČZ/ODD): A
nico IČO (identifikační číslo zdravotnického zařízení) A
npcz PČZ (pořadové číslo zdravotnického zařízení) A
npcpd PČDP (pořadové číslo detašovaného pracoviště) A
nodd Posledních 5 znaků kódu oddělení z číselníku ZdravotnickeOddeleni A
nrcd Rodné číslo dítěte Pokud je známo uvádí se celé rodné číslo. Jinak se vytvoří z odhadovaného data narození a koncovky 9999.
nstaobc Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2 A
nrcm Rodné číslo matky Vyplňuje se hodnota „0000000000“. Při vyplnění jiného rodného čísla se automaticky uloží hodnota „0000000000“.
nobecm Obec bydliště dle číselníku Obec Vyplňuje se hodnota dle obce zdravotnického zařízení, kde bylo dítě nalezeno. Ve formuláři se automaticky vyplní. Při vyplnění jiného čísla obce se automaticky vyplní hodnota dle zdravotnického zařízení.
norp Číslo obce s rozšířenou působností Vyplňuje se hodnota dle obce zdravotnického zařízení, kde bylo dítě nalezeno.
nbydlm Číslo kraje a okresu bydliště matky (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres Vyplňuje se hodnota dle obce zdravotnického zařízení, kde bylo dítě nalezeno.
ncetteh Četnost těhotenství Vyplňuje se hodnota „1“.
npord Pořadí Ve formuláři se nevyplňuje, v dávkovém zasílání se vyplňuje hodnota „0“.
nporod Porod (kde) dle číselníku PorodKde Vyplňuje se hodnota „6“ – Dítě nalezené v babyboxu.
nnar Datum a čas narození Vyplňuje se předpokládané datum porodu.
nvital Vitalita dle číselníku Vitalita A
npohl Pohlaví dle číselníku Pohlavi, skupina platnosti 02 A
npri Datum a čas přijetí dítěte na oddělení  
nlecodd Léčba na oddělení dle číselníku LecbaNaOddeleni A
ndnyupv Počet dní na UPV (upřesnení léčba na oddělení - UPV) A, je-li nlecodd=3
ndgop Operační dg (upřesnení léčba na oddělení - operace) dle číselníku MKN10_5 A, je-li nlecodd=8
nnem Vybrané nemoci a komplikace dle číselníku VybraneNemociAKomplikace A
nskrin Provedený screening dle číselníku ProvedenyScreening A
nskrinpozn Poznámka k provedený screening - jiný A, je-li nskrin=6
nvv Vrozená vada (ano / ne) A
ndgvv Diagnóza vrozené vady dle číselníku MKN10_5 A, je-li nvv=1
nuko Datum a hodina ukončení ZN A
nhmotp Hmotnost (g) při propuštění dítěte A
nhlava Hlava (cm) obvod při propuštění dítěte A
nvyziv Výživa dle číselníku VyzivaNovorozence A
nduvuk Důvod ukončení ZN dle číselníku DuvodUkonceniZpravyONovorozenci A
nicoprel Překlad - IČO zařízení A, je-li nduvuk= 2 nebo 3
npczprel Překlad - PČZ zařízení A, je-li nduvuk= 2 nebo 3
numrti Příčina úmrtí dle číselníku PricinaUmrtiNovorozence A, je-li nduvuk= 4
ndghlavni Diagnóza při propuštění, překladu, úmrtí - hlavní dle číselníku MKN10_5 A
ndgvedlejsi Diagnóza při propuštění, překladu, úmrtí - vedlejší dle číselníku MKN10_5  
     
Poznámky:    
A povinná položka  

Vzorová dávka:

  <nrnar nzprava="1" ncispor="XX" ncetteh="1" npord="0" nrcd="XXXXXXXXXX" nrcm="0000000000" nobecm="000000" nstaobc="XX" nporod="6" nnar="XX- XX- XXTXX:XX" nvital="1" npohl="X" npri="2019-12-15T11:58" ndnyupv="0" nvv="X" nuko="XXXX-XX-XXTXX:XX" nhmotp="XXXX" nhlava="XX.X" nvyziv="X" nduvuk="X" ndghlavni="XXXX">

            <nlecodd kod="X" />

            <nnem kod="X" />

            <nskrin kod="X" />

            <ndgvedlejsi kod="XXXX" />

            <ndgvedlejsi kod="XXXX" />

          </nrnar>

XX … povinné vyplnění

XX … jen tuto hodnotu lze vyplnit

XX … lze vyplnit jakoukoliv hodnotu, hodnota položky se automaticky přepíše

 

Děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy se, prosím, obracejte na pracovníky pro metodickou podporu pro váš kraj.

Mgr. Radka Pohlová
analytik
tel.: +420 22497 2264
email: Radka.Pohlova@uzis.cz
 

23. 1. 2020