MKN-10 mimořádná aktualizace březen 2020

ÚZIS ČR provedl dne 10. března 2020 mimořádnou opravnou aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s okamžitou účinností.


Opravy byly provedeny v Tabelární části a Abecedním seznamu.

Aktualizace Číselníku diagnóz MKN-10 pro použití v Národním zdravotnickém informačním systému bude provedena v nejbližších dnech a v rámci Datového standardu MZ ČR dojde k publikaci aktualizovaných číselníků k 1. 4. 2020.

Světová zdravotnická organizace vyčlenila kód U07.1 pro kódování onemocnění COVID-19. Česká verze touto aktualizací nové označení a vyčlenění tohoto kódu přijímá.

Další změna (v popiscích Tabelární části a číselnících) reaguje na technické problémy se zaváděním nového kódování syndromu diabetické nohy prostřednictvím kódů E10.74, E11.74, E12.74, E13.74 a E14.74, konkrétně problémy kontrolních vazeb v informačních systémech některých poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. K zabrání kolizních situací při předávání dat jsou uvedené kódy nahrazeny novým doplňkovým kódem U69.74 s významem „Syndrom diabetické nohy“. Kódy E1x.7 (kde x představuje 0-4) zůstávají v platnosti.

Na stránkách MKN jsou v elektronické podobě k dispozici aktualizované PDF soubory Tabelární části, Instrukční příručky a Abecedního seznamu, strukturované podklady ve formátu CSV a rozdílový soubor oproti verzi z 1. 1. 2018.

10. 3. 2020