Akutní lůžková péče nápor pacientů s COVID-19 zvládne, shodli se odborníci

Podívejte se na záznam společné tiskové konference Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ze dne 24. března 2020 ke zhodnocení dosavadního vývoje onemocnění COVID-19 a efektu přijatých opatření. Odborníci zároveň představili predikce budoucího vývoje a plán dostupnosti intenzivní péče pro hospitalizované pacienty.


Videozáznam tiskové konference. Zdroj: MZ ČR, ČT24

Na konferenci kromě ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha vystoupili také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) Ladislav Dušek, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová a hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Odborníci jasně formulovali další strategii České republiky pro následující týdny. Hlavním cílem je zpomalit další šíření viru v České republice. Plošná opatření a omezení doposud uplatňovaná napříč populací chce Ústřední krizový štáb podle náměstka Prymuly postupně proměnit v tzv. inteligentní karanténu.

K tomu má na prvním místě napomoci informační systém ISIN COVID-19. Ten je datovou a informační základnou pro celý management pandemie v ČR. Ředitel ÚZIS ČR Ladislav Dušek přítomné novináře seznámil s principem jeho fungování. Dále jim představil systém plánování intenzivní péče o pacienty s těžkým průběhem onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2.  Pro něj budou mj. využity dostupné údaje Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) tak, aby bylo možné individuálně nastavit kapacity jednotlivých zdravotnických zařízení, která budou do systému péče o tyto pacienty zapojena.

Profesor Vladimír Černý následně navázal představením strategického plánu dostupnosti intenzivní péče pro hospitalizované pacienty s COVID-19, který počítá i se zachováním identické adekvátní intenzivní péče ostatním pacientům vyžadujícím IP (neodkladné velké operace, infarkty, cévní mozkové příhody, těžké úrazy) a zároveň počítá s nárůstem pacientů s COVID-19. Těch má být podle odhadů do konce dubna kumulativně kolem 15 tisíc.

Podle odborníků má však Česká republika dostatečnou lůžkovou i personální kapacitu na to, aby nápor těžkých pacientů s COVID-19 zvládla bez drastických omezení běžného provozu a kolapsu zdravotnického systému.

Více se dozvíte ze záznamu konference a přiložených prezentací.

Prezentace

Další odkazy a výstupy

Fotogalerie

24. 3. 2020