Nové povinné položky v NRRZ – modul rodiček

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás upozornili, že pro porody od 1. 7. 2020 bude registr vyžadovat vyplnění položky Délka I. doby porodní (rdelka1) nejen u vaginálních porodů, ale nově také i u porodů císařským řezem za porodu plánovaných a za porodu akutních. Dále bude nově vyžadováno vyplnění položky Délka II. doby porodní (rdelka2) u vaginálních porodů. U všech porodů (vaginálních i per SC) bude vyžadováno vyplnění položky Indukce – indikace (rind).


V dávkovém vkládání budou nově kontroly 284, 285 a 286.

284 - Délka I. doby porodní (hodiny) je povinná pro ukončení porodu vaginálně nebo ukončení per sc s hodnotou 3 – za porodu plánovaný nebo 4 – za porodu akutní, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

285 - Délka II. doby porodní(minuty) je povinná pro ukončení porodu vaginálně, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

286 - Indukce je povinná, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

Číslo validační zprávy Text validační zprávy Podmínka v programátorském jazyce Předklad podmínky do  uživatelského jazyka
284 Délka I. doby porodní (hodiny) je povinná pro ukončení porodu vaginálně nebo ukončení per sc s hodnotou 3 – za porodu plánovaný nebo 4 – za porodu akutní, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020. if ((rootEntity.Dite.IsNotNullOrEmpty() && rootEntity.Dite.All(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UkonceniVaginalneKod)) || entity.UkonceniPerScKod.IsIn("3", "4")) && entity.DatumPorodu >= datum && !entity.DelkaDobyI.HasValue)
{
validationResults.Add(new ValidationResult("Délka I. doby porodní (hodiny) je povinná pro ukončení porodu vaginálně nebo ukončení per sc s hodnotou 3 – za porodu plánovaný nebo 4 – za porodu akutní, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.", entity, ValidationResultType.Error, new[] { "DelkaDobyI" }, ErrorCodes.ZakladneValidacie.E284));
}
Pokud je v poli Dite alespoň jeden záznam a existuje tam alespoň jeden záznam kde je pole UkonceniVaginalneKod vyplněné nebo pole UkonceniPerScKod má hodnotu "3" , "4" a datum v poli DatumPorodu je 01.07.2020 nebo po tomto datu, zobrazí validační chybu
285 Délka II.doby porodní(minuty) je povinná pro ukončení porodu vaginálně, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020. if(rootEntity.Dite.IsNotNullOrEmpty() && rootEntity.Dite.All(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UkonceniVaginalneKod)) && entity.DatumPorodu >= datum && !entity.DelkaDobyII.HasValue)
{
validationResults.Add(new ValidationResult("Délka II.doby porodní(minuty) je povinná pro ukončení porodu vaginálně, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.", entity, ValidationResultType.Error, new[] { "DelkaDobyII" }, ErrorCodes.ZakladneValidacie.E285));
}
Pokud je v poli Dite alespoň jeden záznam a existuje tam alespoň jeden záznam kde je pole UkonceniVaginalneKod vyplněné a datum v poli DatumPorodu je 01.07.2020 nebo po tomto datu  a pole DelkaDobyII není vyplněno, zobrazí validační chybu
286 Indukce je povinná, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020. if (entity.DatumPorodu >= datum && string.IsNullOrEmpty(entity.IndukceKod))
{
validationResults.Add(new ValidationResult("Indukce je povinná, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.", entity, ValidationResultType.Error, new[] { "IndukceKod" }, ErrorCodes.ZakladneValidacie.E286));
}
Pokud datum v poli DatumPorodu je 01.07.2020 nebo po tomto datu a zároveň pole IndukceKod je prázdné, zobrazí validační chybu

Děkujeme, že zadáváte do Národního registru reprodukčního zdraví.

18. 6. 2020