Příspěvek ÚZIS ČR k vzdělávacímu semináři MEDSOFT 2020

Již 32. ročník odborného semináře MEDSOFT se konal 16. června 2020 v Lékařském domě v Praze. Program akce umožňující setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství letos obohatilo i několik příspěvků z dílny ÚZIS ČR.


  • Představení Národního zdravotnického informačního portálu (Martin Komenda, Matěj Karolyi)
  • Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (Miroslav Zvolský)
  • Nový portál pro prezentaci mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (Matěj Karolyi, Petr Panoška, Martin Komenda, Linda Medková, Miroslav Zvolský)
  • Pilotní projekty SNOMED CT v České republice (Irena Rubešová, Libor Seidl, Miroslav Zvolský)
  • Aktualizace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (Jakub Hrkal, Jitka Vašková, Miroslav Zvolský, Petra Sládková)
  • Překlad 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (Kateřina Hanušová, Šárka Daňková, Dana Krejčová, Miroslav Zvolský)
  • Pilotní testování beta-verze ICHI v České republice (Irena Rubešová, Miroslav Zvolský, Jitka Vašková, Pavlína Vyhnanovská, Kristýna Matušková, Dana Krejčová, Kateřina Hanušová)
  • Aktivity ÚZIS ČR – Kategorizace zdravotnické techniky (Kristýna Matušková, Miroslav Zvolský)

23. 6. 2020