Posunutí termínu zahájení ostrého provozu ISLPZ pod Jednotnou technologickou platformou na 1. 11. 2020 a upravený harmonogram přechodného období

Spuštění ostrého provozu IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg) bylo z technických důvodů posunuto na 1. 11. 2020. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.


Časový harmonogram přechodu:

Od 1. 10. 2020 bude možné v aplikaci Jednotné správy uživatelů (JSU) zakládat žádosti o nové role pro produkční prostředí IS LPZ. Roli může přidat uživatel s rolí Žadatel poskytovatele zdravotních služeb, který má přístup do aplikace JSU.

Informace k o dostupných rolích naleznete v dokumentu Pokyny pro přidělení uživatelských rolí v registru ISLPZ.

Od 1. 11. 2020 bude zpřístupněn registr ISLPZ pro ruční zadávání i příjem dávek z CUD a bude možné:

  • odesílat dávky LPZ do CUD – dávky musí odpovídat novému datovému rozhraní
  • ručně vkládat LPZ přes webový formulář ISLPZ

Do 31. 12. 2020 zůstane CUD v původním prostředí IS LPZ dostupné, a tak bude zachována možnost:

  • odesílat dávky LPZ do původního CUD – dávky musí odpovídat původnímu datovému rozhraní.
  • vyplňovat LPZ a předávat jej prostřednictvím elektronické šablony SW602

31. 12. 2020 dojde k vypnutí starého IS LPZ.

Od 1. 1. 2021 již nebude možné odesílat dávky LPZ v původním datovém rozhraní ani je odesílat do původního úložiště. Odesílání dávek bude možné pouze v novém datovém rozhraní do nového úložiště pod Jednotnou technologickou platformou (eReg).

K odeslání již nebude možné použít elektronickou šablonu SW602, ale pouze webový formulář LPZ v prostředí registru ISLPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg).

Upozorňujeme, že:

O tom, kam odeslat LPZ, nerozhoduje datum úmrtí, ale pouze datové rozhraní, podle kterého je dávka vytvořena. Pokud nejsou k dispozici všechny údaje pro vytvoření dávky dle nového datového rozhraní (především atribut JBI a identifikace oprav v jednotlivých blocích), je nutné poslat LPZ do starého systému. Proto zůstává přechodné období, ve kterém by mělo dojít k uzavření a odeslání všech rozpracovaných LPZ za předchozí období.  

Pokud jste dávku již odeslali do CUD v původním prostředí IS LPZ a dávka prošla do systému, neodesílejte ji znovu do nového prostředí IS LPZ.  V průběhu přechodného období bude docházet k pravidelné migraci dat ze starého prostředí IS LPZ do IS LPZ v prostředí eReg.

V případě problémů s odesíláním dávek LPZ nebo přístupu k webovému formuláři kontaktujte prosím technický helpdesk, tel. 222 269 999 (v pracovní době), e-mail helpdesk.registry@uzis.cz.

24. 9. 2020