Oznámení o vydání Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí sdělením ČSÚ č. 377/2020 Sb. (v částce 152) s účinností od 1. října 2020 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).


Vydáním sdělení o zavedení MKF nedochází k povinnosti sbírat nebo vykazovat příslušné údaje, ale poskytovatelům a dalším dotčeným subjektům je dána možnost tuto klasifikaci pro jejich sběr využívat. Důvodem je naplnění požadavků vycházejících ze dvou strategických dokumentů, a to Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění pro roky 2018-2020. Dalším důvodem je podpora rozšíření a používání této klasifikace, k čemuž by měly přispět rozsáhlá aktualizace této klasifikace a zpřístupnění metodických materiálů a navazujících nástrojů.

Klasifikace MKF a související dokumentace a nástroje jsou k dispozici na http://www.uzis.cz/mkf.

25. 9. 2020