Seminář Kategorizace zdravotnických prostředků

Dne 8. 10. 2020 se konal odborný seminář na téma Kategorizace zdravotnických prostředků. Vzhledem k současným protiepidemickým opatřením proběhl distančně elektronickou formou prostřednictvím telekonferenčního spojení (realizovaného v MS Teams) a v omezeném časovém rozsahu 9:30–12:30 hod.

 8. 10. 2020
 Videokonference

Seminář byl zahájen úvodním slovem zástupce ÚZIS ČR Miroslava Zvolského a následovala sekvence vybraných prezentací (všechny jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF):

Po dokončení prezentací proběhla panelová diskuse nad implementací kategorizace zdravotnických prostředků v ČR, které se ujal JUDr. Jakub Král, Ph.D., a byla velmi podnětná.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se odborného semináře zúčastnili aktivně, i těm, kteří byli pasivními posluchači.

Související odkazy

12. 10. 2020