Místa nákazy koronavirem v Česku

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nedopatřením odeslal nedopracovanou tabulku Echu24.cz s nevalidními daty.

Aktuální a správná data jsou tato.


Vývoj počtu diagnostikovaných osob s COVID-19 žijících v ČR dle sociálního prostředí a pravděpodobného místa nákazy* v roce 2020

Aktualizace k 17. 10. 2020

* u jedné pozitivní osoby může být uvedeno více pravděpodobných míst nákazy či sociálního prostředí ve vztahu k možnosti nákazy

Zdroj: ISIN - Informanční systém infekční nemoci

21. 10. 2020