Sledování a hodnocení epidemie COVID-19 pomocí Protiepidemického systému ČR (PES)

Aktuální epidemiologická situace související s onemocněním COVID-19 je od 18. 11. 2020 mapována prostřednictvím Protiepidemického systému ČR (PES), na jehož tvorbě se pod garancí MZ ČR podíleli odborníci ze státní správy a akademické sféry. Na tzv. index rizika, který je počítán z několika epidemiologických ukazatelů, je navázána série opatření podle vážnosti aktuální situace.


Na webových stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes je kromě platných hodnot a časových trendů k dispozici kompletní dokumentace k výpočtu indexu rizika i k Protiepidemickému systému jako takovému. Široka i odborná veřejnost má tak k dispozici všechny podklady ke stanovení aktuálního stupně rizika i jaká opatření očekávat v případě jeho snížení či zvýšení.

Index rizika nabývá hodnot 0 až 100 a je součtem několika dílčích parametrů:

  • 14denní počty pozitivních na COVID-19 na 100 000 obyv.
  • 14denní počty seniorů pozitivních na COVID-19 na 100 000 obyv. (ve věku 65+)
  • Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla
  • Průměrná pozitivita testů za posledních 7 dní

Podle hodnot indexu rizika je pak definováno 5 stupňů pohotovosti a navazujících opatření, přičemž stupně 3–5 jsou vždy aplikovány na celou ČR bez rozdílu mezi regiony, zatímco nižší stupně pohotovosti umožňují stratifikovat jednotlivé kraje ČR a zavádět v nich tak různé typy opatření.

Odkazy:

18. 11. 2020