Aktualizovaný číselník MKN-10 a nové kódy pro úmrtí v souvislosti s COVID-19

K 1. 1. 2021 proběhla aktualizace číselníku diagnóz MKN-10. Aktuální podoba číselníku je k dispozici v dokumentaci k IS LPZ nebo v datovém rozhraní https://www.dastacr.cz/dasta/nclp_data/ds_UZIS/DgProKontroluLpz.xml.


Informace o změnách a rozdílový soubor je k dispozici u aktuální verze MKN-10.

Pro úmrtí v souvislosti s COVID byly nově zavedeny, v souladu s aktualizací MKN-10 ze strany WHO, nové kódy U09 a U10.

  • U09 Stav následující po onemocnění COVID–19                
  • U10 Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19

4. 1. 2021