Spuštění IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou eReg

K 1. 11. 2020 byl registr IS LPZ převeden pod jednotnou technologickou platformu. V souvislosti s tím došlo ke 31. 12. 2020 k vypnutí starého IS LPZ.


Od 1. 1. 2021 již není možné odesílat dávky LPZ v původním datovém rozhraní ani je odesílat do původního úložiště. Odesílat dávky je možné pouze v novém datovém rozhraní do nového úložiště pod Jednotnou technologickou platformou (eReg).

K odeslání již nelze použít elektronickou šablonu SW602, ale pouze webový formulář LPZ v prostředí registru ISLPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg).

Nově je možné předávat data elektronicky do registru následujícími způsoby:

  • dávka NIS
  • b2b
  • webový formulář

Pro všechny postupy je nutné se přihlásit do nového prostředí registru.

Byla aktualizována metodická příručka.

V případě problémů s odesíláním dávek LPZ nebo přístupu k webovému formuláři kontaktujte prosím technický helpdesk, tel. 222 269 999 (v pracovní době), e-mail helpdesk.registry@uzis.cz.

5. 1. 2021