Doplňující aktuální metodické informace k registru NRHOSP

Z důvodu opakujících se dotazů upřesňujeme aktuálně platné metodické pokyny NRHOSP o doplňující informace.


1) Nová klasifikace CZ-DRG není v NRHOSP

Od 1. 1. 2021 byla nově uvedena v platnosti devítimístná klasifikace CZ-DRG. Nová klasifikace CZ-DRG zatím není implementována do datového rozhraní NRHOSP. Původní klasifikace IR-DRG byla pro dosavadní pětimístnou položku „hdrg“ prozatím ponechána v NRHOSP proto, že její vykazování je nepovinné a tuto položku lze v hlášení vynechat. Vzhledem k tomu, že klasifikaci hospitalizačního případu určují až pojišťovny a nevynucujeme klasifikování na straně poskytovatele. O případném dodatečném zavedení bude rozhodnuto se změnou metodiky a datového rozhraní.

2) Omezený počet vedlejších diagnóz v datovém rozhraní NRHOSP

Registr NRHOSP je od roku 2019 nově naprogramován v souladu s metodikou na přijímání více vedlejších diagnóz. Tuto možnost je v tuto chvíli možné využít pouze v rámci vkládání dat přes elektronický formulář přístupný po přihlášení do registru. Datové rozhraní v CUD bylo z důvodu hladkého přechodu na novou technologickou platformu ponecháno koncepčně původním způsobem (tj. max. 5 vedlejších diagnóz vč. vnější příčiny), a to z důvodu, že by si jeho změna vynutila zásah do NIS. Pokud by k této aktualizaci datového rozhraní mělo v dohledné době dojít, budou všichni poskytovatelé o této změně včas informováni.

25. 3. 2021