NZIS Open 07/2021

Vážení příznivci konferencí NZIS Open, děkujeme za Vaši dlouhodobou podporu, zájem a účast na našich akcích zaměřených na problematiku otevřených dat ve zdravotnictví. Od poslední konference uběhl více než rok a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme se rozhodli uspořádat další ročník NZIS Open, který se bude konat 8. července 2021 v Praze.

 8. 7. 2021
 Praha, Kongresové centrum

Novinkou bude výzva k aktivní účasti vyplněním krátkého strukturovaného abstraktu, který bude následně vyhodnocen programovým výborem konference a vybrané abstrakty budou prezentovány v rámci tematických bloků. Sběr abstraktů bude uzavřen 21. června v 8:00.

Tematické sekce pro aktivní účast: 

  • COVID-19: Otevřená data pro podporu krizového managementu
  • COVID-19: Zkušenosti s analýzou, zpracováním, modelováním a vizualizací otevřených dat
  • Metodické a technické aspekty v otevřených datech ve zdravotnictví
  • Legislativní aspekty v otevřených datech ve zdravotnictví

Těšíme se na další setkání.

19. 5. 2021