Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Tento dokument představuje kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2019 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2019.


Otevřít publikaci

27. 8. 2021