Informace k plnění povinností podle zákona o zdravotních službách – hlášení laboratorních výsledků do NRHZS

S účinností od 1. 1. 2022 se stávají účinnými některá ustanovení zákona č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví.


Konkrétně se jedná o nové ustanovení § 77a odst. 4 zákona o zdravotních službách, podle kterého do Národního registru hrazených zdravotních služeb rovněž předává údaje poskytovatel zdravotních služeb, který provedl vyžádaná laboratorní vyšetření a tuto zdravotní službu vykázal zdravotní pojišťovně, a to

  1. výsledky laboratorních odborných hematologických, odborných biochemických nebo mikrobiologických vyšetření,
  2. výsledky jiných laboratorních odborných vyšetření než uvedených v písmenu a), pokud si takové laboratorní vyšetření vyžádalo centrum vysoce specializované péče,
  3. identifikační údaje zdravotní pojišťovny, které byla úhrada zdravotních služeb podle písmene a) nebo b) vykázána,
  4. identifikační údaje poskytovatele, včetně identifikace pracoviště, který laboratorní vyšetření podle písmene a) nebo b) provedl.

16. 12. 2021