11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace ve spolupráci s ČLS JEP pořádal dne 9. 12. 2021 edukační seminář s názvem MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR.

 9. 12. 2021

Cílem semináře bylo představit širší odborné veřejnosti a relevantním institucím vlastnosti nové 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a zásadní změny v obsahu i předpokládaném způsobu jejího použití.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici níže ve formátu PDF a ve formě videozáznamu obsahujícího mluvený komentář ze semináře:

Více k tématu naleznete na stránce věnované Mezinárodní klasifikaci nemocí.

21. 12. 2021