Praha hostila jednání pracovních skupin WHO-FIC Network

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je od loňského roku spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) zabývajícím se standardizací sběru zdravotnických informací v rámci sítě Family of International Classifications (WHO-FIC). I díky tomu proběhla v Praze ve dnech 2.–5. května 2022 uzavřená jednání pracovních skupin WHO-FIC, mezi jejichž dlouhodobé výstupy patří Mezinárodní klasifikace nemocí nebo Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.


Na šedesát odborníků v oblasti mezinárodních klasifikací užívaných pro sběr dat ve zdravotnictví diskutovalo především dlouholetý vývoj, údržbu a nasazení aktualizovaných standardů v různých částech světa. Část účastníků byla připojena telekonferenčně, přímo do Prahy přijeli účastníci z Mexika, Koreje, Francie, Itálie, Holandska nebo Skandinávie a z centrály WHO v Ženevě.

Expertní meetingy pracovních skupin Family Development Committee, Morbidity Reference Group, Education and Implementation Committee a Functioning and Disability Reference Group hostil ÚZIS ČR ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Tato dvě pracoviště spolupracují na projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace, který do České republiky systematicky přenáší a aplikuje produkty a znalosti zvyšující kvalitu a porovnatelnost zdravotnických dat.

Typickými produkty WHO-FIC jsou Mezinárodní klasifikace nemocí, která slouží pro sběr dat o zdravotním stavu, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, která popisuje funkční stav a soběstačnost osoby nebo Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí, která organizuje množinu zdravotnických zákroků do významových skupin pro snazší mezinárodní srovnání.

Více informací o činnosti WHO-FIC naleznete na webových stránkách sítě.

11. 5. 2022