Projekty, které mění životy – nová publikace OPZ

Na stránkách Evropského sociálního fondu byla zveřejněna publikace, v níž jsou prezentovány vybrané projekty, které čerpají finanční prostředky z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Mezi vybranými dvanácti projekty je i projekt zabývající se časným záchytem onemocnění, který realizuje ÚZIS ČR prostřednictvím Národního screeningového centra.


Otevřít publikaci

28. 6. 2022