Publikace stručných přehledů činnosti vybraných oborů zdravotní péče

V sekci statistických výstupů byly publikovány přehledy vybraných oborů zdravotní péče s aktualizací k roku 2020.


Jedná se o následující obory a výstupy:

 • dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra
 • domácí zdravotní péče
 • gastroenterologie
 • gynekologie a porodnictví
 • hemodialyzační středisko
 • chirurgie
 • infekční lékařství
 • klinická farmacie
 • krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář
 • lékařská genetika
 • logopedie
 • nukleární medicína
 • patologie
 • pneumologie a ftizeologie
 • praktický lékař pro děti a dorost
 • přeprava pacientů neodkladné péče
 • psychiatrie
 • radiační onkologie, klinická onkologie
 • radiologie a zobrazovací metody
 • rehabilitační a fyzikální medicína
 • soudní lékařství
 • tělovýchovné lékařství
 • tkáňová banka
 • transfuzní služba
 • záchytná stanice
 • zdravotnická dopravní služba
 • zdravotnická záchranná služba

13. 7. 2022