Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2021

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2021 byl zveřejněn formou vyhlášky č. 466/2020 Sb. ze dne 9. listopadu 2020, v částce 191. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2021 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2021.


Otevřít publikaci

24. 10. 2022