Spuštěna česká verze e-learningového kurzu k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) poskytuje rámec pro úplný popis individuálního profilu funkčních schopností osob se zdravotním postižením a umožňuje širší pohled na zdravotní problém, který doplňuje obraz stavu definovaný pomocí diagnózy. Pomáhá lépe porozumět specifickým potřebám osob s funkční indispozicí a sledovat dopady zdravotních intervencí. Stanovuje společný jazyk napříč spolupracujícími obory a usnadňuje komunikaci, otevírá příležitosti ke spolupráci a zvyšuje efektivitu poskytovaných zdravotních služeb. Jako mezinárodní standard pro sběr dat o disabilitě přispívá ke zvýšení kvality dat a umožňuje jejich mezinárodní srovnání.


Ve spolupráci s Rodinou mezinárodních klasifikací Světové zdravotnické organizace (WHO-FIC) byl na adrese www.icf-elearning.com publikován český překlad e-learningového nástroje pro bližší seznámení s MKF. 

Kurz je dostupný prostřednictvím webové aplikace, která je přístupná zdarma, bez registrace nebo jiných omezení, je uživatelsky přívětivá a snadno ovladatelná. Srozumitelným jazykem přibližuje principy kódování pomocí MKF a ukazuje možnosti jejího využití v plánování zdravotní péče i v každodenní praxi. Možná i vám pomůže seznámit se s MKF a pochopit její principy a využitelnost v praxi.

Aplikace prostřednictvím 7 kapitol seznamuje uživatele postupně s potřebností a cíli MKF, s možnostmi jejího použití, vysvětluje biopsychosociální model klasifikace MKF a koncept funkčních schopností a disability v kontextu tohoto modelu, představuje organizaci a strukturu MKF včetně výhod hierarchické struktury, názorně ukazuje složení kódu a kategorie MKF, vysvětluje, co jsou kvalifikátory MKF a proč jsou nezbytnou součástí kódu MKF. Na závěr je představena Rodina mezinárodních klasifikací WHO (WHO-FIC) a možnosti jejich vzájemné synergie při použití v elektronických zdravotnických informačních systémech. Text je doplněn celou řadou vzorových příkladů a každá kapitola nabízí vedle výukové části rovněž test k ověření získaných znalostí.

Nástroj míří k zájemcům působícím v oblasti služeb pro zdravotně postižené, jako jsou poskytovatelé péče, zdravotníci, rehabilitační nebo sociální pracovníci. Využijí ho také instituce, advokáti a pracovníci ve školství. V neposlední řadě je otevřen každému, kdo má zájem poznat přínos MKF, včetně lidí se zdravotním postižením, jejich blízkých, pečovatelů i široké veřejnosti.

Obrázek 1: Vizualizace dat sbíraných prostřednictvím MKF

Obrázek 2: Principy a konkrétní příklad kódu MKF

 

9. 11. 2022