Změny v NRRZ – modul Asistovaná reprodukce

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o změnách v Národním registru reprodukčního zdraví – modul Asistovaná reprodukce. Níže uvedené změny budou platné pro hlášení potratu od 1. 1. 2023. Datové rozhraní je zveřejněno na webových stránkách Dasta ČR https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/WWBOL.htm.


Od 1. ledna 2023 dochází k drobným úpravám datové sady, nově bude vyžadováno ověření totožnosti pacientky v centrálním registru osob, tzv. ztotožnění, u všech cyklů vyjma cyklů s cílem darování oocytů. Všechny tyto úpravy budou platit pro nově zadané cykly s datem zahájení od 1. 1. 2023.

Nově budou sledovány položky:

 • Cizinka s trvalým pobytem v ČR
 • Jméno (pouze pro účely ztotožnění, do registru se nebude zapisovat)
 • Příjmení (pouze pro účely ztotožnění, do registru se nebude zapisovat)

Rušit se budou položky:

 • Jak získán materiál k PGT
 • Metoda analýzy DNA

Budou upraveny číselníky položek:

 • Indikace ženy hlavní/vedlejší
 • Cíl cyklu
 • Stimulace ovarií/endometria u KET

Přejmenována bude položka:

 • Cíl PGT – na Typ PGT.

Registr bude nově vyžadovat, aby bylo rodné číslo pacientky ověřeno (ztotožněno) v základních registrech (ROB). Cílem procesu ztotožňování je snaha o zkvalitňování dat a snížení chybovosti.

Pro účely ztotožnění budou využívány položky:

 • Rodné číslo
 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození

Jméno a příjmení nebudou do registru ukládány, slouží pouze pro účely ztotožnění pacientky.

Pokud pacient nebude v registru osob jednoznačně nalezen, aplikace zobrazí informaci: „Podle vložených údajů nebyl pacient v registru osob nalezen.“

 • Bude-li se jednat o Češku (StatniPrislusnostKod = „CZ“), záznam nebude možné uložit.
 • Pokud se bude jednat o cizinku (StatniPrislusnostKod <> „CZ“), záznam se do registru uloží, případná hodnota „cizinka s trvalým pobytem v ČR= „ano“ bude změněna na „ne“.

16. 11. 2022