Změny v NRRZ – modul Potraty

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o změnách v Národním registru reprodukčního zdraví – Potraty. Níže uvedené změny budou platné pro hlášení potratu od 1. 1. 2023. Datové rozhraní je zveřejněno na webových stránkách Dasty ČR https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/WWBOL.htm.Obr. 1: Ilustrativní hlášenka
pro hlášení potratu

Od 1. ledna 2023 bude registr vyžadovat, aby bylo rodné číslo pacientky ověřeno (ztotožněno) v základních registrech (ROB). Cílem procesu ztotožňování je snaha o zkvalitňování dat a snížení chybovosti.

Pro účely ztotožnění budou využívány položky:

 • Rodné číslo
 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození

Jméno a příjmení nebudou do registru ukládány, slouží pouze pro účely ztotožnění pacientky.

Pokud pacient nebude v registru osob jednoznačně nalezen, aplikace zobrazí informaci: „Podle vložených údajů nebyl pacient v registru osob nalezen.“

 • Bude-li se jednat o Češku (StatniPrislusnostKod = „CZ“), záznam nebude možné uložit.

Pokud se bude jednat o cizinku (StatniPrislusnostKod <> „CZ“), záznam se do registru uloží, případná hodnota „cizinka s trvalým pobytem v ČR= „ano“ bude změněna na „ne“.

Změny platné od 1. 1. 2023

Zrušení položek

 1. Identifikace zařízení: IČO/PČZ kde byl výkon proveden (ppczk)
 2. UPT podle stáří gravidity (pstargrav)
 3. Délka (v cm) plodu nad 17 týdnů (pdelka)
 4. Antikoncepce dle číselníku Antikoncepce (pantiko)
 5. Poplatek za UPT dle číselníku PoplatekZaUpt (ppopupt)
 6. Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres (pbydl)
 7. Číslo obce s rozšířenou působností (porp)
 8. UPT ze zdravotních důvodů matky (ano / ne) (pzduupt)
 9. UPT ze zdravotních důvodů plodu (ano / ne) (pzduuptp)
 10. Dg zdravotních důvodů UPT dle číselníku MKN10_5 (pdg)
 11. UPT podle stáří gravidity dle číselníku StariGravidity (pstargrav)
 12. UPT podle důvodu ukončení dle číselníku DuvodKUkonceni (pduvukon)
 13. Datum fetoskopie (pdatfeto)

Nové položky

 1. Datum narození (pdatnar)
 2. Země obvyklého pobytu dle číselníku Země (pzemepobyt)
 3. Trvalý pobyt v ČR (dle ROB) ano/ne - pouze u státního občanství jiného než CZ (ppobytcr)
 4. Diagnostika těhotenství dle číselníku Diagnostikatehotenstvi (pdiagteh)
 5. Specifikace klinické diagnostiky těhotenství dle číselníku DiagnostikaTehotenstviKlinicka (pdiagtehklin)
 6. Klasifikace těhotenství dle lokalizace, hodnota dle číselníku KlasifikaceTehotenstviLokalizace (pklastehlok)
 7. Klasifikace těhotenství dle četnosti, hodnota dle číselníku KlasifikaceTehotenstviCetnost (pklastehcetnost)
 8. Klasifikace těhotenství dle prosperity, hodnota dle číselníku KlasifikaceTehotenstviProsperita (pklastehprosp)
 9. Klasifikace těhotenství dle prosperity, hodnota dle číselníku KlasifikaceTehotenstviProsperita (pklastehprosp)
 10. Zdravotní důvod u UPT ano/ne (pzdrduvupt)
 11. Hmotnost placenty v gramech (phmotplac)
 12. Jméno pacienta (jmeno)
 13. Příjmení (prijmeni)

Nové validační kontroly

AA) Pokud je občanství „CZ“ a datum potratu od 1. 1. 2023, pak je povinné ztotožnit osobu v ROB, tedy vyplnit Jméno, Příjmení, Datum narození. (na formuláři se bude kontrolovat až na akci Ztotožnění).

AB) Pokud občanství není „CZ“ a datum potratu je od 1. 1. 2023, pak je povinné vyplnit hodnotu pole „Cizinka s trvalým pobytem v ČR“.

AC) Pole „Cizinka s trvalým pobytem v ČR“ NESMÍ byl vyplněno, pokud občanství „CZ“.

AD) Kontrola pro potraty po 31. 12. 2022: před uložením záznamů musí dojít ke ztotožnění osob, které mají občanství „CZ“ a současně osoby s občanstvím mimo „CZ“, které mají 1 -ANO v elementu Cizinka s trvalým pobytem v ČR. Pokud občanka „CZ“ nebude ztotožněna – zhavaruje na chybu. U cizinky (občanství mimo „CZ“) dojde ke ztotožnění také, uloží se i bez OK ztotožnění.

AE) Země obvyklého pobytu je povinná pro záznamy, kde datum potratu je po 31. 12. 2022.

AF) Datum narození je povinné, pokud datum potratu je po 31. 12. 2022.

AG) Diagnostika těhotenství je povinná pro záznamy, kde datum potratu je > 31. 12. 2022.

AH) Specifikace klinického vyšetření je povinná, pokud Diagnostika těhotenství hodnotou 2 – klinická, jinak se nevyplňuje.

AI) Klasifikace těhotenství – podle lokalizace je povinná pro záznamy, kde datum potratu je > 31. 12. 2022.

AJ) Pro Diagnostika těhotenství 1 - biochemická lze zadat pouze Lokalizace těhotenství 1 - neznámá.

AK) Pro Diagnostika těhotenství 2 - klinická lze zadat pouze Lokalizace těhotenství 2 - nitroděložní nebo 3 - ektopické.

AL) Položku Lokalizace těhotenství 3 - ektopické lze zadat, pokud Druh potratu je 1 - spontánní.

AM) Položka Klasifikace těhotenství – podle četnosti je povinná, pokud Diagnostika těhotenství 2-klinická, Specifikace vyšetření 1 - ultrazvukové a Lokalizace těhotenství 2 - nitroděložní. Jinak se nevyplňuje.

AN) Klasifikace těhotenství – podle prosperity je povinná pro záznamy, kde datum potratu je > 31. 12. 2022.

AO) Pro druh potratu 1 - spontánní je nutné zadat Klasifikaci těhotenství dle prosperity 3 - neprosperující.

AP) Pro druh potratu 3 - umělý lze zadat Klasifikaci těhotenství dle prosperity 1 nejistá nebo 2 - prosperující.

AQ) Klasifikace těhotenství - podle prosperity = 1 nejistá lze zadat, pokud Diagnostika těhotenství je 1 biochemická nebo 2 klinická a zároveň Specifikace klinického vyšetření = 1 ultrazvukové vyšetření.

AR) Pro druh potratu 3 ‚umělý‘ a datum potratu > 31. 12. 2022 musí být vybrán Zdravotní důvod u umělého potratu.

AS) Hmotnost placenty je povinná, pokud Stáří plodu je > 11 týdnů, do 16 týdne je přípustné vyplnit „0“, od 17. týdne zadejte hmotnost v gr > 0.

AT) Hmotnost placenty musí být 0 - 8000 g.

AU) Hmotnost plodu v gr. je povinná, pokud Stáří plodu je > 11 týdnů, do 16 týdne je přípustné vyplnit „0“, od 17. týdne zadejte hmotnost v gr. > 0.

AV) Pro druh potratu 3 ‚umělý‘ musí být hmotnost plodu 0 - 8000 g.

AW) Položka Ukončení těhotenství podle způsobu provedení je povinná, pokud datum potratu je > 31. 12. 2022.

AX) Ukončení těhotenství podle způsobu provedení = 9 spontánní je přípustné jen pro Druh potratu = 1 spontánní.

AY) Položka Invazivní prenatální diagnostika musí být vyplněna, pokud datum potratu je > 31. 12. 2022.

AZ) Stáří plodu musí být v intervalu 3 až 12 týdnů, pokud druh potratu je 3 - umělý a zdravotní důvod umělého potratu není 1 – ANO.

BA) Položka Cizinka s trvalým pobytem v ČR se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu <NazevUZISCiselniku>.

BB) Položka Země obvyklého pobytu se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu <Zeme>.

BC) Položka Diagnostika těhotenství se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu <TehotenstviDiagnostika>.

BD) Položka Specifikace klinického vyšetření se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu < TehotenstviDiagnostikaKlinicka>.

BE) Položka Klasifikace těhotenství – podle lokalizace se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu <TehotenstviLokalizace>.

BF) Položka Klasifikace těhotenství – podle četnosti se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu <TehotenstviCetnost>.

BG) Položka Klasifikace těhotenství – podle prosperity se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu <TehotenstviProsperita>.

BH) Položka Zdravotní důvod u umělého potratu se nenachází nebo není platný v číselníku pro hodnotu <ZdravotniDuvodUP>.

022 - Hodnota Hmotnost plodu nad 16 týdnů musí být v intervalu 0 až 999, pokud datum potratu < 1. 1. 2023.

228 - Položka Kód zařízení, kde byl výkon proveden musí být vyplněna, pokud datum potratu je < 1. 1. 2023.

103 - Položka hmotnost plodu se nevyplňuje, pokud je stáří plodu méně než 17 týdnů a datum potratu je < 1. 1. 2023.

104 - Položku hmotnost plodu je nutné vyplnit, pokud je stáří plodu více než 16 týdnů a datum potratu je < 1. 1. 2023.

106 - Položku délka plodu je nutné vyplnit, pokud je stáří plodu více než 16 týdnů. a datum potratu < 1. 1. 2023.

202 - Pro druh potratu 'umělý' musí být vybrán Důvod ukončení, pokud datum potratu je < 1. 1. 2023.

204 - Hmotnost plodu musí být v intervalu 0 až 500, pokud druh potratu je 1 - samovolný, 2 - mimoděložní nebo 4 - ostatní potraty, pokud datum potratu je před 1. 1. 2023.

205 - Položka Podle stáří gravidity musí být vyplněna. Položku je nutné vyplnit, pokud druh potratu je 3 – umělý a Datum potratu je v období od 1.1.2020 do 31. 12. 2022.

206 - Položka Důvod k ukončení musí být vyplněna. Položku je nutné vyplnit, pokud druh potratu je 3 – umělý a datum potratu je <1. 1. 2023.

207 - Položka Způsob provedení musí být vyplněna. Položku je nutné vyplnit, pokud druh potratu je 3 - umělý a datum potratu je < 1. 1. 2023.

214 - Položka Ukončení těhotenství podle způsobu provedení může být vyplněna pouze pokud druh potratu je 3 - umělý a datum potratu je < 1. 1. 2023.

109 - Stáří plodu nemůže být více než 28 týdnů, pokud druh potratu je 1 - samovolný, 2 - mimoděložní nebo 4 - ostatní potraty a datum potratu je < 1. 1. 2023.

211 - Stáří plodu musí být v intervalu 3 až 46 týdnů, pokud druh potratu je 3 - umělý a datum potratu je < 1. 1. 2023.

112 - Poplatek za UPT musí mít hodnotu 1 - nestanoví, pokud druh potratu je 1 - samovolný, 2 - mimoděložní, nebo 4 - ostatní potraty, nebo UPT ze zdravotních důvodů a datum potratu je < 1. 1. 2023.

219 - Poplatek za UPT musí mít hodnotu 1 - nestanoví, pokud důvod k ukončení je 2 - ze zdravotních důvodů a datum potratu je  < 1. 1. 2023.

220 - Poplatek za UPT musí mít hodnotu 2 - stanoví, pokud důvod k ukončení není ze zdravotních důvodů a datum potratu je  < 1. 1. 2023.

240 - Položka Antikoncepce musí být vyplněna, pokud datum potratu je  < 1. 1. 2023.

208 - Stáří plodu musí být v intervalu 3 až 12 týdnů, pokud druh potratu je 3 - umělý a důvod k ukončení není 2 - ze zdravotních důvodů, pokud je datum potratu < 1. 1. 2023.

209 - Stáří plodu musí být v intervalu 3 až 12 týdnů, pokud druh potratu je 3 - umělý a důvod k ukončení není 2 - ze zdravotních důvodů a nelze zadat zároveň UPT do 24 t.t., pokud důvod k ukončení je 1 - na žádost těhotné, pokud je datum potratu < 1. 1. 2023.

Změna číselníků

Druh potratu (drupot)

1 spontánní (úprava textu)
3 umělý

Potrat podle způsobu provedení (pzpprov)

1 chirurgická metoda
2 farmakologická metoda
9 spontánní

Invazivní prenatální diagnostika (pinprediag)

1 odběr plodové vody (úprava textu)
2 odběr choriových klků
3 odběr krve plodu (úprava textu)
5 neprovedena
9 jiná

Nové číselníky

Diagnostika těhotenství (pdiagteh)

1 biochemická (laboratorní)
2 klinická

Specifikace klinického vyšetření (pdiagtehklin)

1 ultrazvukové vyšetření
2 laparoskopie

3 histologické vyšetření

Klasifikace těhotenství – podle lokalizace (pklastehlok)

1 neznámá
2 nitroděložní
3 ektopické

Klasifikace těhotenství – podle četnosti (pklastehcetnost)

1 jednočetné
2 vícečetné

Klasifikace těhotenství – podle prosperity (pklastehprosp)

1 nejistá
2 prosperující
3 neprosperující

Zdravotní důvod u umělého potratu (pzdrduvupt)

0 ne
1 ano   

Nové funkce na formuláři

Z důvodu většího množství změn na formuláři budou nově rozlišovaná data dle data potratu. Nově budou vytvořeny formuláře pro data:

 • s datem potratu > 31. 12. 2022. Pro dávková data je vytvořena nová služba platná od 1. 1. 2023.
 • s datem potratu < 1. 1. 2023 zůstávají stávající formuláře, stávající dávková CUD služba.

Před spuštěním formuláře Nový záznam bude uživatel muset vyplnit datum potratu. Dle tohoto data se zobrazí původní formulář pro data potratu < 1. 1. 2023 nebo nový formulář pro data potratu > 31. 12. 2022.

Nová funkce tlačítka Uložit

Funkce bude zapracována na formulář, kde datum potratu je > 31. 12. 2022.

Při dávkovém zpracování se ztotožnění osoby provede automaticky před uložením záznamu do db.

Na formuláři bude zapracována nová kontrola na provedení ztotožnění. Tato kontrola bude automaticky spuštěna při pokusu o uložení záznamu. Pro pacienty = Češky, u kterých nebude známo AIFO, se zobrazí zpráva o povinnosti ztotožnění. U cizinek se zpráva nezobrazí. Ztotožnění uživatel provede tlačítkem „Ztotožnit“ (tl. umístěné pod Rodným číslem).

Nová funkce tlačítka Ztotožnit

Funkce bude zapracována na formuláři, kde datum potratu je > 31. 12. 2022.

Při stisknutí tlačítka „Ztotožnit“ bude kontrolováno, že je naplněno Rodné číslo a Datum narození. Jinak chyba: Pro ztotožnění zadejte Rodné číslo a Datum narození pacientky.

16. 11. 2022