Konference KlasifiKon 2022 – reportáž a prezentace

Ve dnech 12.–13. října proběhl již VII. ročník konference KlasifiKon, která se zabývá použitím klasifikačních a terminologických systémů v českém zdravotnictví a která je pořádána Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Také tento ročník byl pořádán v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace. Cílem projektu je zajistit efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí ve zdravotnictví prostřednictvím sémantických standardů zajišťujících jednoznačnou interpretaci sdílených informací.

 12. 10. 2022  —  13. 10. 2022

Letošní KlasifiKon byl věnován speciálnímu tématu Sémantické standardy a kódování zdravotnických dat pro eHealth. Konference proběhla v Top Hotelu Praha a byla přenášena živě i prostřednictvím Internetu. Níže jsou uvedeny prezentované příspěvky v podobě PDF prezentací a odkazy na audiovizuální záznam, který je dostupný také na YouTube kanálu ÚZIS ČR.

V rámci konference proběhl také mezinárodní on-line seminář k tematice implementace 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí.

12. října 2022

1. blok: eHealth v kontextu českého zdravotnictví – cíle, očekávání a stav

Cíle eHealth pro Českou republiku (prezentace, video)
Ing. Milan Blaha, Ph.D., náměstek pro informační a komunikační technologie, MZ ČR

Kdo určuje obsah zdravotnických dat podle Zákona o elektronizaci zdravotnictví (prezentace, video)
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele ÚZIS ČR

Zamyšlení nad stavem elektronizace zdravotnictví v ČR (prezentace, video)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Realita elektronického zdravotnictví v České republice (prezentace, video)
doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

2. blok Klíčové datové struktury v eHealth, Standards Developing Organizations a praktické využití existujících standardů

Data standards overview and health information ecosystem in Canada (prezentace, video)
Keith Denny, director of Population and Indigenous Health, and Classifications and Terminologies division, Canadian Institute for Health Information

Value sets in eHealth (prezentace, video)
Vincent van Pelt, eHealth expert NICTIZ, Netherlands

WHO-FIC in Europe, activities towards eHealth standardization (prezentace, video)
Karapet Davtyan, Technical Officer of Health Information System, Digital Health, World Health Organization Europe

3. blok Existuje dobrá praxe v nasazení obsahových standardů v informačních systémech?

Číselníky v praxi ambulantních pracovišť (prezentace, video)
Ing. Vladimír Kryštof, CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Ukázky strukturovaného zadávání zdravotnických dat v NIS (video)
RNDr. Jana Straková, STAPRO s. r. o.

Zadávání informací o zdravotnické technice v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (prezentace, video)
MUDr. Miroslav Zvolský, Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, ÚZIS ČR

Interaktivní kalkulačka skóre testu Barthelové (prezentace, video)
Linda Medková, Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, ÚZIS ČR

Diskuse s tématem Snadné zadávání zdravotnických dat jako klíč k rozvoji eHealth
Ing. Martin Zeman, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D., Odbor informačních technologií, ÚZIS ČR
MUDr. Miroslav Zvolský, Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, ÚZIS ČR

4. blok Budoucí standardy pro sběr zdravotnických dat nejen v rámci elektronického zdravotního záznamu

Current use and future of clinical standards in Norway (prezentace, video)
Marie Vikdal, Head of the Nordic/Norway WHO-FIC Collaborating Centre, NordClass

Romanian experience with translation of ICD-11 and outline of implementation process (prezentace, video)
Silviu Radulescu, National Center for Statistics in Public Health/National Institute of Public Health, Romania

SNOMED CT – ozvěny lisabonského Expa (prezentace, video)
MUDr. Irena Rubešová, SNOMED CT National Release Center, ÚZIS ČR

Hodnocení zdravotnických technologií a eHealth (prezentace, video)
JUDr. Jakub Král, Ph.D., Porta Medica s.r.o.

Nomenklatura zdravotnických prostředků – tam, kde zatím za daty není význam (prezentace, video)
MUDr. Jan Wolf, MBA, Oddělení zdravotnických prostředků, MZ ČR

13. října 2022

5. blok Obsahové standardy a budoucnost elektronizace v ČR

ELZT = Strukturovaný elektronický ambulantní záznam léčby závislosti na tabáku už patnáct let v provozu (prezentace, video)
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha

Elektronizace zdravotnictví v rodném listě ÚZIS ČR (prezentace)
MUDr. Miroslav Zvolský, Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, ÚZIS ČR

Všichni chtějí sbírat data, s obsahovými standardy to má i význam Portfolio aktivit NCMNK (prezentace)
RNDr. Šárka Daňková, MUDr. Miroslav Zvolský, Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, ÚZIS ČR

6. blok Novinky v klasifikačních a kódovacích systémech zdravotních služeb – aktuality pro rok 2023

Novinky v DRG markerech, nový způsob kódování umělé plicní ventilace v akutní lůžkové péči (prezentace)
MUDr. Miroslav Zvolský

Nové kódy MKN-10 pro rok 2023 (prezentace)
Mgr. Dalibor Slovák

Prezentace analýz vykazování nových kódů MKN-10 a DRG markerů v letech 2020-2022 (prezentace)
Mgr. Marie Kunstátová, Mgr. Jolana Čady

Hlavní změny v klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG pro rok 2023 (prezentace)
Mgr. Zbyněk Bortlíček

7. blok Ideální diagnostický souhrn aneb měl by lékař znát a zadávat kódy MKN?

Diagnostický souhrn – zahraniční rešerše, evropské projekty – úvod do problematiky (prezentace)
MUDr. Petr Tůma

Práce ve skupinách nad kazuistikami
MUDr. Miroslav Zvolský, MUDr. Irena Rubešová členové Pracovní skupiny pro vzdělávání kodérů a Pracovní skupiny pro pravidla kódování stavů a diagnóz v akutní lůžkové péči: Klára Kaňovová, Hana Šulcová, Mgr. Jindra Novotná, MUDr. Martin Papáč, Mgr. Šárka Lalíková, MUDr. Petr Tůma

Moderovaná diskuse a výstup z práce ve skupinách – návrh diagnostického souhrnu
MUDr. Miroslav Zvolský

25. 11. 2022