Čerpání zdravotní péče cizinci 2021

V roce 2021 čerpalo zdravotní služby 148,5 tisíc cizinců u 201 poskytovatelů lůžkové péče v ČR, s celkovými náklady v hodnotě 1 167,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 67,0 tisíc ošetřených cizinců (45 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (25 %), Ukrajiny (19 %), Ruska (6 %), Vietnamu (6 %) a Německa (5 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (41 %), v hotovosti (26 %) nebo ze smluvního pojištění v ČR (24 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 65,8 mil. Kč (6 %).


Otevřít publikaci

29. 11. 2022