Ekonomické výsledky nemocnic 2021

Tato publikace je zaměřena na nemocnice akutní péče, tj. fakultní nemocnice a nemocnice běžného typu (bez nemocnic následné péče). Příslušný statistický výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Od roku 2016 patří do okruhu zpravodajských jednotek pouze poskytovatelé lůžkové péče bez lázeňských léčeben.


Otevřít publikaci

13. 12. 2022