Asistovaná reprodukce v České republice 2020

Ročenka Národního registru reprodukčního zdraví – Asistované reprodukce (NRAR) 2020 přináší setříděné a komentova¬né údaje o léčbě asistovanou reprodukcí v ČR podle údajů evidovaných v NRAR. Cílem Ročenky NRAR je poskytnout údaje 1. o zásadách sběru dat a jejich hodnocení v NRAR, 2. o absolutních číslech, tedy počtu pracovišť poskytujících léčbu metodami asistované reprodukce a počtu léčebných cyklů prováděných metodami asistované reprodukce (cyklů IVF a cyklů z IVF odvozených), 3. o relativních parametrech, tedy o úspěšnosti léčebných metod.


Otevřít publikaci

21. 12. 2022