Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2021

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření a vybranou nákladnou zdravotnickou techniku. K 31. 12. 2021 došlo v souvislosti se výšením návratnosti výkazů ke zvýšení počtu vykázaných sonografů o 695 přístrojů (11 %) na 7 260, zubních RTG o 200 přístrojů (2,5 %) na 8 220 a laserů o 101 (7,4 %) na 1 462 přístrojů. Dále vzrostl počet vykázaných hemodialyzačních přístrojů o 140 (5,7 %) na 2 598, přístrojů pro magnetickou rezonanci o 6 (5,1 %) na 124 MR tomografů a hyperbarických komor o 4 na 16 komor. Úbytek byl zaznamenán u scintilačních gama kamer o 3 na 115 přístrojů a terapeutických RTG o 3 na 56 přístrojů. Návratnost výkazu T1 vzrostla za rok 2021 na 81 %. Výkaz odevzdalo 383 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (97 %) z 396 zpravodajských jednotek (ZJ) a 11 608 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (80 %) z 14 470 ZJ.


Otevřít publikaci

30. 12. 2022