Screening je důležitou součástí péče o novorozence – řadu onemocnění již můžeme úspěšně léčit

Novorozenecký screening v České republice funguje již od roku 1975. Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další odborníci se shodují, že je třeba společně pracovat na tvorbě standardů pro sběr a hodnocení dat pro zvyšování kvality screeningu novorozenců. Nejen u onkologického, ale i u novorozeneckého screeningu je zařazení nových nemocí do screeningu velkým tématem. Druhou část reportáže z 5. konference PREVON přinesl magazín Medical Tribune.


Otevřít článek

31. 1. 2023