Seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK

Dne 15. 6. 2023 proběhl seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK, který byl uskutečněn k příležitosti ukončení projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) ke konci června letošního roku a který byl pořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Seminář tvořily především prezentace jednotlivých výstupů Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

 15. 6. 2023, 13:30  —  15. 6. 2023, 17:00
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Prezentace ze semináře

 • Vazby NCMNK na další projekty elektronizace zdravotnictví na ÚZIS ČR – RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. (prezentace)
 • Stručné představení Rady NCMNK a vize do budoucna – prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (prezentace)
 • Česká verze 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí = vlajková loď NCMNK – MUDr. Miroslav Zvolský (prezentace)
 • Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR a Implementační plán – RNDr. Šárka Daňková (prezentace)
 • Realizované e-learningové kurzy – PhDr. Daniel Šárovec (prezentace)
 • Budoucnost české lékařské terminologie – Mgr. Aleš Beran, Ph.D. (prezentace)
 • SNOMED CT – pilotní překlady referenčních sad termínů, přehled a zkušenosti, lessons learned a kudy příště – MUDr. Irena Rubešová (prezentace)
 • Nový sběr dat o zdravotnických přístrojích dle Kategorizace zdravotnické techniky – Ing. Zdeněk Řídel, Mgr. Marie Kunstátová (prezentace)
 • Portál a aktualizace Kategorizace zdravotnických materiálů – Ing. Eva Vaisová (prezentace)
 • MKF a další nástroje pro popis disability a ADL – Mgr. Václav Pecka (prezentace)
 • Principy MKF v posudkovém lékařství – MUDr. Petra Sládková, Ph.D. (prezentace)
 • Human Phenotype Ontology – kompletní česká terminologie pro popis fenotypu, přínosy a možnosti využití, konsolidace s ICD-11 – MUDr. Marek Turnovec, Mgr. Kateřina Hanušová (prezentace)
 • Spolupracující centrum WHO-FIC a zapojení do mezinárodních aktivit – RNDr. Šárka Daňková, MUDr. Miroslav Zvolský (prezentace)
 • To nejlepší z KlasifiKonů a pozvánka na podzimní konferenci – MUDr. Miroslav Zvolský (prezentace)
 • Živá ukázka české verze MKN-11 – Ing. Dana Krejčová (prezentace)

19. 6. 2023