Rekonstrukce NRU a audit datových položek

Národní registr úrazů byl za uplynulá období do konce roku 2022 většinově ÚZIS doplněn z jiných existujících datových zdrojů nově dobudovaného Národního zdravotnického informačního systému. Odstartovala tím zásadní rekonstrukce registru, jejímž cílem je v úzké spolupráci s odbornými garanty registru minimalizovat administrativní zátěž na straně poskytovatelů zdravotních služeb (povinných zpravodajských jednotek). Součástí rekonstrukce je podrobný audit dosud shromažďovaných datových položek a vyhodnocení jejich významu pro statistická hodnocení. Konečná podoba registru včetně komplexních statistických výstupů bude představena 14.–15. 9. 2023 na odborné konferenci traumatologů v Brně.


Z uvedených důvodů doporučujeme zpravodajským jednotkám odložit investice do dávkového zasílání dat dle současného datového rozhraní.

10. 4. 2023