Nový formát publikace dat z Národního registru reprodukčního zdraví

Vážení uživatelé, představujeme vám nový formát publikování dat v oblasti reprodukčního zdraví v podobě agregovaných excelových reportů.


Zdrojem dat pro tyto reporty jsou data z Národního registru reprodukčního zdraví, modulu Rodička a modulu Novorozenec. Obsahem reportů jsou časové řady základních ukazatelů o rodičkách, porodech a narozených od roku 2000, informace o zdravotním stavu rodiček a dětí, způsobu porodu a délce hospitalizace. Všechny uvedené parametry jsou dále členěny podle několika stratifikačních kritérií. Územní jednotkou jsou jednotlivé kraje ČR, reporty jsou zpracovány zvlášť podle kraje bydliště rodičky, resp. matky a podle kraje sídla poskytovatele zdravotních služeb.

Mezi aktuálně publikované reporty patří:

Reporty jsou rovněž dostupné v publikačních tématických řadách Novorozenci a Rodičky.

14. 4. 2023